فروشگاه آریاهاست

فضای میزبانی لینوکس SSD

بسته مبتدی


100 مگابایت فضا
3000 مگابایت پهنای باند
30 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
و ...

بسته شخصی


250 مگابایت فضا
5000 مگابایت پهنای باند
50 اکانت ftp
5 عدد پایگاه داده
و ...

بسته شرکتی


500 مگابایت فضا
10000 مگابایت پهنای باند
100 اکانت ftp
10 عدد پایگاه داده
و ...

بسته حرفه ای


1000 مگابایت فضا
100000 مگابایت پهنای باند
1000 اکانت ftp
20 عدد پایگاه داده
و ...

بسته فروشگاهی


2000 مگابایت فضا
200000 مگابایت پهنای باند
1000 اکانت ftp
20 عدد پایگاه داده
و ...

بسته فوق حرفه ای


3000 مگابایت فضا
300000 مگابایت پهنای باند
1000 اکانت ftp
30 عدد پایگاه داده
و ...

بسته سازمانی


5000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
اکانت ftp نامحدود
پایگاه داده نامحدود
Addon Domain نامحدود
و ...