فضای میزبانی لینوکس SSD

100 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
1000 مگابایت پهنای باند
گواهی SSL رایگان
1 اکانت ftp
1 عدد پایگاه داده
و ...
تومان9,900
250 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
3000 مگابایت پهنای باند
گواهی SSL رایگان
2 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
و ...
تومان39,900
500 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
10000 مگابایت پهنای باند
گواهی SSL رایگان
4 اکانت ftp
4 عدد پایگاه داده
و ...
تومان49,900
1000 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
پهنای باند نامحدود
گواهی SSL رایگان
5 اکانت ftp
5 عدد پایگاه داده
و ...
تومان89,000
2000 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
پهنای باند نامحدود
گواهی SSL رایگان
نامحدود اکانت ftp
پایگاه داده نامحدود
و ...
تومان99,000
3000 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
پهنای باند نامحدود
گواهی SSL رایگان
10 اکانت ftp
10 عدد پایگاه داده
و ...
تومان99,900
5000 مگابایت فضا
کنترل پنل DirectAdmin
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
پهنای باند نامحدود
گواهی SSL رایگان
اکانت ftp نامحدود
پایگاه داده نامحدود
و ...
تومان179,900