طراحی سایت حرفه ای متناسب با بودجه شما

داشتنِ یک سایت حرفه ای حقِ شماست

دامنه .ir
500 مگابایت فضا
بسته انتخابی (وردپرس/جوملا)
تومان850,000
دامنه .com
دامنه .ir
1000 مگابایت فضا
بسته انتخابی (وردپرس/جوملا)
تومان1,500,000
دامنه .com
دامنه .ir
1000 مگابایت فضا
بسته انتخابی (وردپرس/جوملا)
تومان2,450,000
دامنه .com
دامنه .ir
2000 مگابایت فضا
بسته انتخابی (وردپرس/جوملا)
تومان4,200,000