ایجاد ایمیل در Outlook 2007

) بعد از اجرای برنامه Outlook 2007 از طریق منوهای بالا مسیر زیر را طی نمائید:

Tools -> Account Settings

 outlook

 

2) در بخش E-mail گزینه New را انتخاب کنید.

 outlook

3) در بین گزینه های موجود، Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTPرا انتخاب و سپس کلید Next را برگزینید.

 outlook

4) چک باکس Manually configure server settings or additional server types را بزنید و سپس گزینه Next را انتخاب نمایید.

 outlook

5) گزینه Internet E-mail را انتخاب و به مرحله بعد بروید.

 outlook

 

6) فیلد های موجود در این صفحه را طبق راهنمای زیر تکمیل نمایید:

Your Name : نام خود را وارد نمایید

Email Address : آدرس ایمیل را وارد نمایید

pop3 : Account Type

Incoming Mail server : mail.domain

Outgoing Mail server : mail.domain

User Name : آدرس ایمیل را وارد نمایید

Password : پسورد ایمیل را وارد نمایید

7) More Settings را انتخاب کنید.

 outlook

8) در قسمت Outgoing Serverچک باکس My outgoing server (SMTP) requires authenticationرا بزنید.

 outlook

 

9) Use same settings as my incoming mail server را انتخاب نمایید و Ok را انتخاب کنید.

10) گزینه Next و سپس Finish را انتخاب نمایید.

ایمیل شما هم اکنون ایجاد شد است و می توانید از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای استفاده از این سرویس باید پورت های مربوطه بر روی شبکه و اینترنت شما فعال باشند.

POP3: 110

SMTP: 25 , 587

IMAP: 143

  • ساخت ایمیل, ساخت ایمیل در outlook, ) بعد از اجرای برنامه Outlook 2007 از طریق منوهای بالا مسیر زیر , POP3, IMAP, or HTTPرا انتخاب و سپس کلید Next را برگزینید. outlook 4) چک ب, ایجاد ایمیل در Outlook 2007
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه