فروشگاه آریاهاست

خدمات نگهداری و بروزرسانی سایت

12 ماه پشتیبانی کامل اطلاعاتی و فنی
رفع مشکلات احتمالی صفحات و لینک ها
بهینه سازی تصاویر و محتوا
سئو اختصاصی
درج محتوی و مقالات مرتبط (هفته ای 3 بار)
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و تیکت
تومان1,200,000
3 ماه پشتیبانی کامل اطلاعاتی و فنی
رفع مشکلات احتمالی صفحات و لینک ها
بهینه سازی تصاویر و محتوا
درج محتوی و مقالات مرتبط (هفته ای 2 بار)
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و تیکت
تومان1,500,000
6 ماه پشتیبانی کامل اطلاعاتی و فنی
رفع مشکلات احتمالی صفحات و لینک ها
بهینه سازی تصاویر و محتوا
درج محتوی و مقالات مرتبط (هفته ای 2 بار)
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و تیکت
تومان1,300,000