فروشگاه آریاهاست

تبلیغات در 20 سایت و شبکه های اجتماعی

تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه گذاریست

مدت آگهی 90 روز
ثبت در 3 وبسایت
  طراحی اختصاصی کاور تبلیغات
  اشتراک در فیسبوک
  اشتراک در توییتر
  اشتراک در گوگل پلاس
  اشتراک در تلگرام
  اشتراک در اینستاگرام
  لینک معرفی وب سایت
  اشتراک فیلم/کلیپ
ایمیل تبلیغاتی 100 عدد
گالری تصویر 5 عدد
پیامک 500 عدد
  طراحی اختصاصی کاور ایمیل
ممبر اینستاگرام 1K
  ممبر تلگرام
تومان520,000
مدت آگهی 365 روز
ثبت در 14 وبسایت
  طراحی اختصاصی کاور تبلیغات
  اشتراک در فیسبوک
  اشتراک در توییتر
  اشتراک در گوگل پلاس
  اشتراک در تلگرام
  اشتراک در اینستاگرام
  لینک معرفی وب سایت
  اشتراک فیلم/کلیپ
ایمیل تبلیغاتی 1000 عدد
گالری تصویر 20 عدد
پیامک 2000 عدد
  طراحی اختصاصی کاور ایمیل
ممبر اینستاگرام 2K
  ممبر تلگرام 1K
تومان1,520,000
مدت آگهی 180 روز
ثبت در 7 وبسایت
  طراحی اختصاصی کاور تبلیغات
  اشتراک در فیسبوک
  اشتراک در توییتر
  اشتراک در گوگل پلاس
  اشتراک در تلگرام
  اشتراک در اینستاگرام
  لینک معرفی وب سایت
  اشتراک فیلم/کلیپ
ایمیل تبلیغاتی 500 عدد
گالری تصویر 10 عدد
پیامک 1000 عدد
  طراحی اختصاصی کاور ایمیل
ممبر اینستاگرام 2K
  ممبر تلگرام
تومان860,000