ارسال تیکت پشتیبانی

فروشگاه آریاهاست


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 فروش و مالی

لطفا سؤالات مربوط به خرید ، قرارداد ، سفارش جدید ، تمدید خود را در این بخش مطرح نمائید.

 پشتیبانی فنی

لطفا سؤالات خود در مورد مشكلات و اختلالات در سرویس ها را در این بخش مطرح نمائید تا به آنها رسیدگی شود

 دامنه ها

تمامی امور مرتبط با دامنه های ملی و دامنه های بین المللی