فروشگاه آریاهاست


اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش و مالی

لطفا سؤالات مربوط به خرید ، قرارداد ، سفارش جدید ، تمدید خود را در این بخش مطرح نمائید.

 پشتیبانی فنی

لطفا سؤالات خود در مورد مشكلات و اختلالات در سرویس ها را در این بخش مطرح نمائید تا به آنها رسیدگی شود

 دامنه ها

تمامی امور مرتبط با دامنه های ملی و دامنه های بین المللی