Viewing articles tagged 'or HTTPرا انتخاب و سپس کلید Next را برگزینید. outlook 4 چک ب'

 ایجاد ایمیل در Outlook 2007

) بعد از اجرای برنامه Outlook 2007 از طریق منوهای بالا مسیر زیر را طی نمائید: Tools ->...